(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចដោយជោគជ័យនៅប្រទេសហុងគ្រី ជាកន្លែងដែលសម្តេចបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលប៊ុយដាប៉ែសស្តីពីទឹក លើកទី៣ (3rd BWS) នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា នៅទីក្រុងប៊ុយដាប៉ែស ប្រទេសហុងគ្រី ដែលរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទ «ការទប់ស្កាត់វិបត្តិទឹក»។

ខាងក្រោមនេះជាលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទៅកាន់ប្រទេសហុងគ្រី៖