(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញផ្សាយវីដេអូណែនាំខ្លីមួយដល់ម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាន និងអាហារដ្ឋានទេសចរណ៍ ពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចុះវត្តមានភ្ញៀវទេសចរ ដើម្បីផ្តល់ទិន្នន័យភ្ញៀវជូនដល់ក្រសួងទេសចរណ៍ តាមរយៈប្រព័ន្ធ Telegram BOT។

តាមរយៈវីដេអូជិត៤នាទីនេះរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានបញ្ជាក់ឱ្យ ដឹងថា ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធចុះវត្តមានភ្ញៀវជូនក្រសួងទេសចរណ៍នេះ គឺដើម្បីជាការចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លង Covid-19 ក្នុងវិស័យទេសចរ និងដើម្បីទទួលបានសុវត្ថិភាពអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរ៕

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូណែនាំរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍៖