(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងយុត្ដិធម៌ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចតែងតាំង មន្ដ្រីខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្ដិធម៌ ចំនួន៨រូប។ នេះបើតាមសេចក្ដីសម្រេច របស់លោក កើត រិទ្ធ រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្ដិធម៌ ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីសម្រេច របស់ក្រសួងយុត្ដិធម៌៖