(ភ្នំពេញ)៖ ទឹកលាងដៃស្ងួតសម្លាប់មេរោគ រដូវកាលកូវីដ១៩ ជាផលិតផលរបស់ខ្មែរ ផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមជួយការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ នៅកម្ពុជាពីការយាយីដោយជំងឺដង្កាត់នានា ពិសេសជួយការពារការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងក៏ដូចជាដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវី-១៩នេះ។ ទឹកលាងដៃនេះមានការទទួលស្គាល់ពី ISO 9001-2015 រូបមន្តពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង។

តាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ក្រុមហ៊ុននានា និងគ្រួសារនីមួយៗគប្បីមានឧបករណ៍បាញ់វាស់កម្ដៅ ម៉ាស់ ក្រដាសសើមជូតសម្លាប់មេរោគ ជាពិសេសត្រូវមានទឹកលាងដៃស្ងួតសម្លាប់មេរោគម៉ាក «ក្លិន» ព្រោះវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការសម្អាតដៃរបស់លោកអ្នក។

សូមកម្ម៉ង់ទិញតាមរយៈទូរស័ព្ទ ឬ Telegram (Free Delivery)

098 628 628 កម្ម៉ង់លក់រាយដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ
012 983 322 សម្រាប់ដៃគូចែកចាយតាមដេប៉ូ និងខេត្ត (តម្លៃពីរោងចក្រ)

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ Facebook Page.
https://www.facebook.com/healthylife.supply