(ប៉េកាំង)៖ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិននឹងអញ្ជើញចូលរួម វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ ២០២២ និងថ្លែងសុន្ទរកថាតាមប្រព័ន្ធវីដេអូនៅក្រុងប៉េកាំង។

ពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ កំពុងប្រឈមមុខនឹងស្ថានការណ៍បម្រែបម្រួល និងជំងឺ COVID-19។ «តើពិភពលោកនេះកើតមានបញ្ហាអ្វី ហើយតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច?» គឺត្រូវការមានចម្លើយថ្មី។

ប្រទេសចិនកំពុងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងអភិបាលកិច្ចសកល ជាមួយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់របស់ខ្លួន និងផ្តល់ចម្លើយរបស់ប្រទេសចិន ចំពោះសំណួររបស់ពិភពលោក។ សូមស្តាប់ពី «ចម្លើយរបស់ចិន» ក្នុងសុន្ទរកថារបស់លោក Xi Jinping៖