(ភ្នំពេញ)៖ ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា បានផលិតវីដេអូមួយ ក្រោមចំណងជើងថា «តើព្រឹទ្ធសភាបានរួមចំណែកអ្វីខ្លះក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩»?

វីដេអូនេះនិយាយអំពីការអភិវឌ្ឍរយៈពេល១ឆ្នាំ ក្នុងឆ្នាំទី៣ ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ ក្នុងឱកាសខួបអបអរសាទរឆ្នាំទី៣ នៃថ្ងៃបើកសម័យប្រជុំដំបូងព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី៤ (២៣ មេសា ២០១៨ - ២៣ មេសា ២០២១)៕

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖