(ភ្នំពេញ)៖ គិតត្រឹមល្ងាចថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ មានកម្មករនិយោជិត និងថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការវិជ្ជាជីវៈចំនួន ៨៨ ៨៩៩នាក់ ក្នុងនោះមានបរទេសចំនួន ៣ ៧៤៨នាក់ បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩។ នេះបេីតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារដែល Fresh News ទទួលបាន។

បើតាមក្រសួងការងារ សម្រាប់ក្នុងថ្ងៃទី១៦ ខែមេសានេះ មានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន ៩០៦ នាក់ ដោយចាក់បានចំនួន ៩០០នាក់ ក្នុងនោះមានបរទេសចំនួន ៤នាក់ និងគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឱ្យចាក់ចំនួន ៦នាក់៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ៖