(ភ្នំពេញ)៖ ផ្សារកសិផលធម្មជាតិ ឡេង ណាវ៉ាត្រា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបង្ហាញអំពី account ធនាគាររបស់ខ្លួន សម្រាប់ការវេរលុយរបស់អតិថិជន។

គណនីធនាគាររបស់ផ្សារនេះមាន៖
១៖ គណនី ABA Bank Account Name: LENG NAVATRA NATURAL PRODUCE SUPERMARKET CO.,LTD

២៖ Sathapana Bank Account Name : LENG NAVATRA NATURAL PRODUCE SUPERMARKET CO.,LTD៕

ផ្សារកសិផលធម្មជាតិ ឡេង ណាវ៉ាត្រា បានបញ្ជាក់ថា ខ្លួនមានតែពីរឈ្មោះនោះទេក្រៅពីគណនីនេះ ផ្សារកសិផលធម្មជាតិ ឡេង ណាវ៉ាត្រា មិនទទួលខុសត្រូវឡើយ ដើម្បីការពារជនខិលខូចបន្លំ។

សម្រាប់បញ្ជាក់ថា រាល់ការបញ្ជាទិញពីផ្សារផ្សារកសិផលធម្មជាតិ ឡេង ណាវ៉ាត្រាតាមហ្វេសបុក ក្រុមការងារនឹងទាក់ទងបងប្អូនវិញ តាមលេខដែលបានស្រង់ពី Comment ក្នុង Posts ដែលបានផុសក្នុង Page ហើយក្រុមការងារនឹងចាប់ផ្តើមដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ៕