(ភ្នំពេញ)៖ ប្រសិនបើអ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន-សហគ្រាស-អាជីវកម្ម ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បិទខ្ទប់ ហើយដែលមានចម្ងល់នានា ក្នុងការអនុវត្តវិធានការ បិទខ្ទប់ រាជធានីភ្នំពេញ និង ក្រុងតាខ្មៅ នៃខេត្តកណ្តាល ដែលបានដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល សូមសាកសួរមកគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រង និងដឹកនាំការអនុវត្តវិធានការបិទខ្ទប់ “គ.ប.ខ.” តាមរយៈចុចចូលក្នុង link Group Telegram ខាងក្រោមនេះ៖

ចូលរួមក្រុម សំណួរចម្លើយវិធានកាតបិទខ្ទប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឯកជន (គ.ប.ខ)

https://t.me/lockdownenterprise

*** សូមតាមដានបណ្តាញព័ត៌មានផ្លូវការពី App, TV, Web, Facebook, YouTube និង Channel Telegram របស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ! Join US: https://t.me/freshnewsasia