(ភ្នំពេញ)៖ រូបភាពចំនួន៨០សន្លឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រោយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសរឹតបណ្តឹងការធ្វើដំណើរ អំឡុងពេលបិទខ្ទប់ (Lockdown) ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ-ក្រុងតាខ្មៅ ដែលត្រូវបានថតដោយបុគ្គលិកផ្នែកថតរូប របស់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ដោយផ្ទាល់។

ទស្សនារូបភាព 80 សន្លឹក ទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវនៅភ្នំពេញនាថ្ងៃទី១៨ ខែមេសានេះ!

*** តាមដានព័ត៌មានផ្លូវការពីគ្រប់បណ្តាញរបស់ Fresh News !
Join US: https://t.me/freshnewsasia