(ព្រះសីហនុ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី៧ ខែឧសភានេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្រាបៀរកម្ពុជា ខេមប្រ៊ូវ បន្តប្រតិបត្តិការផលិតកម្មជាធម្មតាវិញ។ នេះបើតាមលិខិតរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានលិខិតខាងក្រោម៖