(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីទបស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ទ្រង់ទ្រាយធំកន្លងមក រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដាក់ចេញនូវវិធានការបិទខ្ទប់តំបន់ដែលមានការឆ្លងរីករាលដាលខ្លាំងក្លា។ ជាមួយនឹងការដាក់ចេញវិធានការនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមសហការប្រកបដោយការអត់ធ្មត់ជាដើម។ «អត់ធ្មត់ដើម្បីថ្ងៃស្អែក» ជាចម្រៀងថ្មីមួយ ដែលបង្ហាញពីការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋ។

សូមទស្សនាវីដេអូចម្រៀងទាំងស្រុងដូចតទៅ៖