(ភ្នំពេញ)៖ ជាទស្សនៈរបស់ លោកបណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង សាស្រ្តាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តនយោបាយ នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois សហរដ្ឋអាមេរិក គឺការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករាម គ្រាន់ជាលេសនៃសង្រ្គាមត្រជាក់ថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាទស្សនៈទាំងស្រុងរបស់ លោកបណ្ឌិត អ៊ុន ឃាង ដែលបានផ្ញើមកកាន់ការិយាល័យរបស់ Fresh News ដោយបានវិភាគអំពីការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានហេតុផលរបស់អាមេរិកម្តងហើយម្តងទៀតមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា៖