(ភ្នំពេញ)៖ លោក ឃួង ស្រេង អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានដាក់ចេញផែនការស្តីពីវិធានការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ តាមបណ្តារោងចក្រ និងសហគ្រានៅក្នុង ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។ នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។

សូមអានខ្លឹមសារលំអិត នៅក្នុងលិខិតរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ៖