(មណ្ឌលគិរី)៖ លោក ស្វាយ សំអ៊ាង អភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី បានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារចំនួន ០៤ក្រុម ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ខេត្តមណ្ឌលគិរី។ នេះបើតាមដីការបស់លោកអភិបាលខេត្ត ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ៕

ខាងក្រោមនេះជាដីការបស់លោកអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី៖