(កំពង់ឆ្នាំង)៖ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សម្រេចអនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការឡើងវិញផ្សារឆ្នាំង និងលំនៅឋានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្សារឆ្នាំង តាមផ្លូវលេខ៤០ ចាប់ពីទំនប់បារាំង រហូតដល់ផ្លូវកែងវត្តទេពធីតារាម (វត្តយាយទេព) ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិផ្សារឆ្នាំង សង្កាត់ផ្សារឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះតទៅ។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដានេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖