(ស្ទឹងត្រែង)៖ ដំណឹងល្អ! សម្រាប់ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ ខេត្តស្ទឹងត្រែង មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នោះទេ ខណៈមានអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយចំនួន៥៤នាក់។ នេះបើតាមការជូនដំណឹង ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាន។

គិតមកដល់ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែង បានរកឃើញអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៤៥៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន៣៣៨នាក់ កំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន១១៨នាក់ និងមានករណីសពស្លាប់រកឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន១នាក់ផងដែរ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែង៖