(ព្រះសីហនុ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការអនុវត្តវិធានការសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមផ្សារដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំ ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុ។ នេះបើតាមសេចក្តីណែនាំដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

បញ្ជាក់ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារ ឬម្ចាស់ផ្សារត្រូវធ្វើសំណើមករដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសម្រេច អនុញ្ញាតឱ្យបើកដំណើរការអាជីវកម្មឡើងវិញ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ៖