(កែប)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកែប នៅថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីណែនាំមួយស្តីពីការផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណុយកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩។

ការចេញសេចក្តីណែនាំនេះ បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយឱ្យផ្អាកការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះ ចាប់ពីបិណ្ឌ៤តទៅ បន្ទាប់ពីបានរកឃើញថា មានការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចេញពីវត្តអារ៉ាមមួយចំនួន ក្រោយរៀបចំពិធីបុណ្យនេះបាន២ថ្ងៃ៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកែប ស្តីពីការផ្អាករៀបចំពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ៖