(ភ្នំពេញ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការហាមចតយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ និងការដាក់តាំងសម្ភារលក់ដូរ នៅលើចំណីផ្លូវសាធារណៈក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែល Fresh News ទទួលបាន៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖