(ភ្នំពេញ)៖ និយ័តករគណនេយ្យ និងសវនកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុន ឬវិទ្យាស្ថានវិជ្ជាជីវៈគណនេយ្យ និងសវនកម្ម លើការបណ្តុះបណ្តាលស្តង់ដារគណនេយ្យសម្រាប់សហគ្រាស និងអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៧ ខែតុលានេះ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖