(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃនេះ លោក ម៉ក់ ហឹន ដែលជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយតាមបណ្តាញសង្គម បានបន្តធ្វើការវិភាគអំពីនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយផ្តោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទ៣ធំៗ ក្នុងនោះមានប្រធានបទមួយដែលលោកបានវិភាគឃើញថា ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ា គឺដើម្បីរកសន្តិភាពជូនប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូអំពីការវិភាគរបស់ លោក ម៉ក់ ហឺន៖