(ភ្នំពេញ)៖ ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅហ្សឺណែវ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ ដោយសម្តែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការ អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពី «ស្ថានភាពនៃសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជា»

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅហ្សឺណែវ របាយការណ៍នេះពោរពេញទៅដោយខ្លឹមសារលម្អៀង ជ្រើសតែមួយជ្រុង បុរេនិច្ឆ័យ និងមិនផ្អែកលើមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំងការសន្និដ្ឋានមានចរិតនយោបាយ ។

ស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជា សូមបង្ហាញជូននូវចំណុច ខុសឆ្គងមួយចំនួននៃរបាយការណ៍ខាងលើ ដូចតទៅ៖