(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតស្នាដៃគំនូរកុមារ ក្រោមប្រធានបទ «ការអប់រំឌីជីថល វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន ដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្ស ដែលកំពុងសិក្សានៅគ្រឹះស្ថានបឋមសិក្សាសាធារណៈ (សាលារដ្ឋ) និងឯកជនទាំងអស់ចូលរួមប្រកួតប្រជែង។ នេះបើតាមសេចចក្តីជូនដំណឹងដែល Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហានេះ៕

ព័ត៌មានលម្អិតនៃការប្រកួតប្រជែងនេះ សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖